22 Temmuz 2009 Çarşamba

Otizm Tedavisi
Nedenin kesin olarak bilinememesi tedavi yaklaşımlarını sınırlamaktadır. Şurası unutulmamalıdır ki otizm tedavisinin ilk ve en önemli aşaması ailenin hastalık hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Çünkü tedavi içinde aile aktif olarak rol almalıdır. Bunun için tedavi ekibi ile işbirliği yapmak zorundadır


Otizm Nedenleri
Otizmin gelişimsel bir hastalık olduğu düşünülmekte ve nedeni konusunda araştırmalar hala devam etmektedir. Birlikte zeka geriliği ve epilepsi nöbetlerinin sık bulunması biyolojik nedenlerin daha ön planda olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Otizm Kimlerde Görülür?
On bin kişide 4 oranında görülmektedir.Otizm erkeklerde kızlara oranla 3-4 kez daha sık görülür. Rahatsızlık kızlarda erkeklere göre daha ağır seyretmekte, zeka testleri daha düşük bir değeri göstermektedir Ayrıca otistik çocuğun kardeşinin otistik olma riski %3

Otistik Bozukluk Ölçütleri
A-Aşağıdaki dört belirtiden en az ikisinin varolması gerekmektedir. 1- Konuşma dışı iletişim (göz göze gelme, yüz ifadesi ile anlatım, mimikler ve vücut dili ile kendini ifade gibi ) ile karşılıklı ilişkiyi sağlamada belirgin bozukluğun olması.

Otizm Belirtileri
• Çevresine karşı ilgisizdir. • Olaylara ve insanlara tepkisizdir. • Genelde tek başınadır. • İletişim güçlüğü çeker. • Konuşma zorluğu vardır. • İnsanlarla temastan kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak. • Göz temasının çok az ya da hiç olmaması.

Otizm Tedavisi
Otistik özellikleri olan çocuğun eğitimi, sadece okul ya da bireysel terapilerle kısıtlı kalmayıp, yaşamının her alanında devam etmesi gereken yirmidört saatlik bir süreçtir. Otistik özellikleri olan çocukların birbirlerinden farklı özellikleri olduğundan, her çocuğun eğitimi için o çocuğa özgü Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmalıdır. Ailenin otistik özellikleri olan çocuklar için BEP’ inin hazırlanmasında ve uygulanmasında yer alması, eğitimde kullanılan yöntemleri öğrenmesi ve bunları gerektiği durumlarda kullanması çocuğun gelişimi açısından görülmektedir. Diğer bir deyişle ailenin eğitime katılımı şarttır. Ancak eğitim sürecinde BEP’ de belirtilen aile katılımı, yöntemin uygulanması, becerilerin öğretilmesi gibi koşullar yerine getirilirse, seçilen programdan çocuk verimli şekilde yararlanır ve ilerleme kaydedilir.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...